Afhangreglement

  1. Dit afhangreglement noemt gemaakte afspraken voor allerlei mogelijke situaties. Mocht het ergens niet in zijn voorzien, dan wordt een coöperatieve houding van de betrokken leden verwacht om in de geest van dit reglement te komen tot een sportieve en verstandig oplossing waarvan zoveel mogelijk betrokkenen profiteren
  2. De leden van ATC De Groene Kamer zijn te allen tijde verplicht, voordat zij gaan tennissen, de betreffende baan zichtbaar af te hangen in het afhangsysteem van de club. De afhangtijd is 40 (singles) of 60 (dubbels) minuten (inclusief vegen).
  3. Een tweetal of viertal kan één speelperiode tegelijk afhangen.
  4. Twee keer afhangen met hetzelfde gezelschap in een dagdeel mag, maar dan dient men 40 minuten tussen de twee speelperiodes vrij te houden. Het is dus niet toegestaan om aansluitend of met een tussentijd van 20 minuten meerdere speelperiodes af te hangen. Andere leden moeten ook hun kans krijgen op speeltijd.
  5. Als de baan waarop jullie spelen na de speelperiode niet wordt afgehangen, kunnen jullie blijven spelen tot het tijdstip waarop hij wel is afgehangen, of het tijdstip waarop jullie nieuwe speelperiode begint (na minimaal 40 minuten, zie regel 4).
  6. Wanneer alle banen bezet zijn, kun je aan de spelers van een enkel vragen of je met een tweetal aan mag schuiven. Dat kan dus alleen met hun instemming.
  7. Als een baan 20 minuten vrij is, kun je die tijd altijd benutten door erop te gaan spelen. Je kunt dergelijke mogelijkheden zien in het afhangsysteem.
  8. Wijzigingen of 'correcties' in het afhangsysteem mogen uitsluitend worden aangebracht door bestuur en de afhangcommissaris. Te denken valt aan verzoeken van leden van de Technische Commissie of de groundsman.

X